Jumat, 19 Februari 2016

Beragam Informasi Paling Update

Data telah diproses melalui model ke dalam maklumat, penerima kemudian menerima maklumat, membuat keputusan dan mengambil tindakan, yang bermaksud menghasilkan tindakan yang sebaliknya akan membuat beberapa data kembali ruang ragam.

Data ini akan ditangkap input SEBAGAI, diproses kembali melalui model dan sebagainya membentuk kitaran. Kitaran maklumat boleh dihuraikan seperti berikut
  • Ketepatan dan disahkan.
Maklumat hendaklah bebas dari kesilapan dan tidak mengelirukan.
  • maklumat kesempurnaan
Maklumat yang dibentangkan dalam penuh tanpa sebarang pemotongan, penambahan, dan penukaran. Sumber : http://ruangragam.blogspot.com